Din årliga kontroll

Genom årliga kontroller förebyggande vård och rådgivning kan du hålla dina tänder hela och friska under lång tid. Ta hand om dina tänder och munhälsa - kom på en undersökning så ser vi vad just du behöver!

Varför?

Att gå till tandläkaren årligen är det bästa sättet att hålla dina tänder hela och friska under lång tid.  Med regelbundna undersökningar kan man förebygga tandsjukdomar och det ökar möjligheten att upptäcka problem på ett tidigt stadium. Undviker man att gå till tandläkaren blir det som var ett litet problem från början bara större och större.

 

Diagnostik & prevention

En tandläkarundersökning är en odontologisk specialutredning som genomförs regelbundet. Hur ofta man behöver göra en undersökning beror på hur förutsättningarna ser ut för varje enskild person.

Vid ett besök görs en riskbedömning för att vi sedan, tillsammans med patienten, ska kunna lägga upp en individuell behandlingsplan. Lågriskpatienter kommer mer sällan medan högriskpatienter erbjuds stödbehandling oftare.

Om det visar sig att du har några problem som behöver åtgärdas kommer vi gemensamt fram till hur och med vilken kvalitet det ska åtgärdas. Vi föreslår alltid att arbeta med högsta tillgängliga kvalitet enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, men du som patient får naturligtvis själv välja efter att vi förklarat alternativen.

Det viktigaste för oss är att ge dig som patient en bra framtida munhälsa. Det gör vi tillsammans genom att skapa så friska bestående förhållanden som möjligt.

En undersökningsprotokoll lämnas alltid ut till dig efter en grundlig undersökning.

Jobba mer förebyggande

På Tandtorget får du en individuell plan som tas fram i samråd med dig utefter dina behov, vilket gör att du inte behöver träffa din tandläkare lika ofta. Du kommer däremot träffar din tandhygienist regelbundet som hjälper dig att förebygga tandhälsoproblem. I längden är det mer fördelaktigt både för dig och för din plånbok. 

Årlig kontroll