Tandhygienist Lund

Vad gör en tandhygienist?

En tandhygienist är en viktig medlem av tandvårdsteamet som har en central roll när det kommer till att främja och upprätthålla en god munhälsa. Tandhygienister är specialister inom förebyggande tandvård och utför flera uppgifter för att utbilda & hjälpa patienter att behålla sina tänder och tandkött i optimalt skick. Vår tandhygienister är dessutom Super hygienister som kan utföra fyllningar och göra andra saker som tandhygienister vanligtvis inte gör. Vi utbildare och fortbildar våra hygienister kontinuerligt för att ge alla våra patienter säker och hög kvalitativ vård. Här är en översikt av vad en tandhygienist gör:

Plack och Tandstensavlägsning

En av de viktigaste uppgifterna för en tandhygienist är att avlägsna plack och tandsten från patientens tänder. Plack är en klibbig film av bakterier och matpartiklar som kan leda till karies och tandköttsproblem om den inte avlägsnas regelbundet. Tandhygienisten använder specialverktyg för att noggrant ta bort plack och tandsten under en professionell tandrengöring.

Undersökning och bedömning

 Tandhygienister utför också noggranna undersökningar av patientens mun för att upptäcka eventuella tandproblem eller tandköttsproblem. De kan använda speglar och sondar för att inspektera tänder och tandkött och bedöma patientens tandhälsa.

Patientutbildning

En viktig del av tandhygienistens arbete är att utbilda patienter om munvård och förebyggande åtgärder. De ger råd om rätt tekniker för borstning och användning av tandtråd, och de kan erbjuda rekommendationer om kost och livsstil för att förbättra tandhälsan.

Fluorbehandling

Tandhygienister kan applicera fluorlösningar eller fluorlacker på patienternas tänder för att stärka emaljen och minska risken för karies. De kan också rekommendera fluorprodukter för hemmabruk.

Tandköttsterapi

Vid upptäckt av tandköttsproblem kan tandhygienister utföra tandköttsterapi, inklusive skrapning och polering av tandrötterna för att ta bort bakterieansamlingar och främja tandköttshälsa.

Tandavtryck och Röntgenbilder

Tandhygienister kan ta tandavtryck och röntgenbilder när det behövs för att diagnostisera och planera behandlingar.

Rökavvänjning

Många tandhygienister erbjuder stöd och rådgivning för rökavvänjning till patienter som röker och vill sluta förbättra sin tand- och allmänhälsa.

Samarbete med tandläkare

Samarbete med Tandläkare: Tandhygienister arbetar ofta tillsammans med tandläkare och andra tandvårdspersonal för att säkerställa att patienterna får omfattande vård och behandling.

Tandhygienister spelar en avgörande roll i att förebygga tandproblem och främja en god munhälsa. Regelbundna besök hos en tandhygienist är en viktig del av att upprätthålla en frisk kropp och en strålande leende.

Hur skiljer det sig från tandläkarens uppgifter?

Tandhygienister fokuserar på förebyggande tandvård genom att utföra tandrengöringar, bedöma tandhälsa, och ge råd om munvård. De tar bort plack och tandsten samt ger patienter verktyg för att upprätthålla god tandhälsa. Å andra sidan är tandläkare ansvariga för att diagnostisera, behandla och utföra komplexa tandvårdsåtgärder, inklusive kirurgi och restaurering. De utvecklar långsiktiga behandlingsplaner och hanterar akuta tandproblem. Tandhygienister och tandläkare kompletterar varandra inom tandvården genom att samarbeta för att säkerställa patienternas totala munhälsa och välbefinnande. Tandhygienister är specialiserade på att förhindra tandproblem, medan tandläkare är experter på att behandla och lösa tandrelaterade frågor.