Rotfyllning

Vi använder det mest avancerade tekniken för en lätt och smärtfri behandling

Varför måste man göra en rotfyllning

Om din tands inre är skadat kan det leda till infektion och behov av rotbehandling. Efter att du fått tanden rengjord och rotfylld kan den fungera som vanligt igen.

Om ett hål har blivit djupt kan det skada tandens inre. Det kan leda till att det bildas bakterier som leder till en bakterieinfektion i tandens rotkanal. Det är infektionen som gör att du får tandvärk. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna, därför måste tanden göras ren och rotfyllas. Efter en lyckad rotbehandling med rotfyllning kan tanden fungera som vanligt igen.

Det kan även finnas andra anledningar till att en tand behöver rotfyllas, till exempel vid kraftig tandpressning.

 

Det här gör tandläkaren vid en rotfyllning

  • Undersöker och röntgar tanden.
  • Öppnar en väg in till rotkanalen, tar bort resterna av tandpulpan och gör rent i rotkanalen.
  • Lägger guttaperka, ett gummimaterial som ersätter den skadade vävnaden, i den tomma rotkanalen.
  • Fyller igen öppningen på samma sätt som vid lagning av ett vanligt hål alternativt med krona om hålet är för stort.

Ibland behövs det mer en ett tillfälle

Ibland behövs det mer än ett tillfälle för att behandla tanden. I de fallen fyller tandläkaren tanden med ett bakteriedödande medel och ger dig en provisorisk fyllning, innan det är dags för tanden att rotfyllas permanent.

Lätt och smärtfri behandling

De flesta brukar bli förvånade när de upptäcker att behandlingen av rotfyllningen sker lätt och smärtfritt. Om nerverna i rotkanalen dödats av bakterierna har du kanske inte ens märkt att du har en infektion. Det upptäcks ofta först på röntgenbilderna. Om nerverna är döda är känseln i tanden borta. Är nerverna och tanden känsliga får du självklart bedövning.

Rotfyllning

Vi använder det mest anvanserade tekniken för en lätt och smärtfri behandling