Remiss

" remittenten och specialisten har kontakt för att göra vårdplaneringen som en led i kvalitetssäkringen för patienten"

Tandtorget Lund , specialisttandvård inom tandreglering med osynligtandställning.

Specialisttandläkare, med rätt kompetens, mot bakgrund av erfarenheten som krävs för att ge dina patienter en säker behandling och ett vacker leende

Gemensam terapiplanering?

Låt oss göra en gemensam sak för patientens skull. Osynlig tandställning fungerar i de flesta lägen. Önskas en lucka breddas eller slutas ? Saknas det utrymme för implantat? Estetisk behandling av utläkt och färdigbehandlad parodontit? Skapa en neutralbett eller utrymme inför större protetisk behandling? 

Frågeställningar kan vara många som allmäntandläkaren står inför. Tillsammans kan vi skapa den resultat som önskas och patienten remitteras åter till remittenten efter slutförd ortodontist behandling. 

Gick det inte som planerat?

Du kan vara lugn, vi har den kunskap som krävs om något har gått fel.

Vi har  förlitar oss inte på dator simuleringar som är bristfälliga utan vi skapar egna terapier som bygger på fakta och kunskap.  Vi tar emot komplexa fall och patienter som genomgått behandling med otillfredsställande resultat. Vi finns för vårdgivare och för patienter, vi rättar till det som har gått fel. Vi remitterar alltid tillbaka patienten till remittenten efter avslutad behandling. 

Remisser

Remittera patienten till oss för behandling med osynlig tandställning, önskas en gemensam terapiplan skriv det i remissen. När patienten är färdigbehandlad av vår specialist  remitteras patienten tillbaka till remittenten. 

"Låt oss göra en gemensam sak för att leverera tandvård i världsklass"

Spela videoklipp

Remiss

Specialisttandläkare, med rätt kompetens, mot bakgrund av erfarenheten som krävs för att ge dig en säker behandling och ett vacker leende