Sömnapné

EN FOLKSJUKDOM MED
HÄLSOMÄSSIGA KONSEKVENSER

Snarkning och obstruktivt sömnapnésyndrom
(OSAS) har under det senaste decenniet rönt ett
stort intresse, inte minst medialt. Snarkljudet är det mest iöronfallande för sovkamraten och de tys-
tare andningsuppehållen leder till sömnbrist.

 Sömnapnésyndrom är en vanlig och potentiellt allvarlig
kronisk sjukdom, ofta med ett progredierande
förlopp. Då detta är ett medicinskt problem och
en av behandlingsformerna vanligen utförs av
tandläkare med en så kallad sömnapnébettskena  som hjälper  den sjuka patienten till hälsa.

Konsekvenser av sömnbrist?

Långvarig sömnbrist orsakar förändringar i hjärnan som leder till bristande förmåga i logiskttänkande, rubbningar i perceptionen och person- lighetsstörningar.  Brist på sömn eller störd sömn ger även påtagliga konsekvenser för livsinne-
hållet och livskvaliteten.

Vad gör jag om jag misstänker någon form av sömnstörning?

Utredning

Kontakta din vårdcentral
för en utredning där det vanligtvis upprättas en remiss till Öron-näsa- hals läkare.

Om utredningen visar på tillfälliga andningsstopp under sömn har du rätt till behandling på sjukvårdstaxa.

Behandling

Vanliga behandlingar är C-PAP och sömnapnébettskena. Mindre vanliga behandlingar är kirurgi.

Remiss

Med en remiss från din ÖNH läkare kan vi utforma din sömnapnébettskena/anti-apnéskena/ snarkskena på landstingstaxa.

Du betalar en besöksavgift 200 kr per gång (3 besök) samt för sömnapnébettskena 500:- engångs avgift.

Till vårdgivare

Vi tar emot era remisser på intra oral apparatur för patienter med diagnosen sömnapné. Önskar ni skicka remiss och för att sjukvårdstaxa ska gälla måste patienten ha en godkänd remiss från ÖNH läkare. Vid icke godkänd remiss kommer patienten bekosta behandling själv. 

Utredning, behandling och kontroll 13.500 kr. Självklart skickar vi remissvar efter avslutad behandling och kontroll.  Alla våra behandlare är certifierade i sömnmedicin. 

Vi har inga väntetider utan era patienter får komma till snarast möjligt och vi finns på Fäladstorget i Lund.

 

Sömnapné